Your base to explore the Lake District
  • Family Apartment

  • Lakeside Studio 1 (Twin)

  • Lakeside Studio 2 (Double)

  • Lakeside Studio 3 (Double)